Som medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (www.kroppsterapeuterna.se) innehar jag ansvars- och patientförsäkring.

Socialstyrelsens regler för alternativa terapeuter innebär att jag har tystnadsplikt på samma sätt som inom vården. 

© 2015  Pepita Stenhammar Kungstorpsv 8C, Höllviken    Tel: 0768 500 559    www.pepitastenhammar.se